AskPrivateMusikkskoleLogo

 

AskIngang

”Musikk er et språk
uten gloser og ord,
men forut for lærdom
jeg vet at jeg tror:
Musikk taler rett til
hvert hjerte på jord
-som barn til sin mor.”
...............................Sam Body Jr.

 

 

Ask private musikkskole lærer barn og voksne:

 

• piano
• el.piano, keyboard, orgel, synth
• sang, sceneopptreden, mikrofonbruk, stemmebruk, pusteteknikk
• pianotrekkspill
• bassgitar for nybegynnere
• gitar for nybegynnere, enkel besifring, rytmelære
• enkel notelære
• opplæring av pianoentertainere, sceneopptreden, repertoar

 

Bor det en musiker i deg?
Praktiske råd og veiledning for musikere
som ønsker å underholde, spille i band,
bygge opp repertoar.